Kirikud tegid veel viimasel hetkel presidendile ettepaneku jätta perekonnaseadus välja kuulutamata

Kirikud tegid veel viimasel hetkel presidendile ettepaneku jätta perekonnaseadus välja kuulutamata

Täna, 27. juunil, veel enne, kui Vabariigi President Alar Karis perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse välja kuulutas, saatis Eesti Kirikute Nõukogu talle omapoolse ettepaneku jätta seadus välja kuulutamata ja teha riigikogule ettepanek korraldada rahvahääletus.

Lugupeetud Eesti Vabariigi President hr Alar Karis

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute volitusel pöördun Teie poole ettepanekuga jätta Riigikogus 19. juunil 2023.a vastu võetud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus välja kuulutamata.

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad on seisukohal, et Riigikogu poolt vastuvõetud kujul on seadus vastuolus Eesti Vabariigi põhiseaduse § 27 mõttega, mis määratleb abielu ainult ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna. Seda seisukohta on Eesti Kirikute Nõukogu oma kirjaliku arvamusena väljendanud ka Riigikogu õiguskomisjonile.

Oleme veendunud, et 1992. aastal põhiseadust vastu võttes mõistsid nii seadusandja kui Eesti rahvas abikaasadena vaid ühte meest ja ühte naist. Sama seisukohta, et abikaasade puhul on tegemist ühe naise ja ühe mehega on väljendatud ka Eesti Vabariigi Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes (mh. 2008.a väljaandes).

Sellest tulenevalt leiame, et põhiseaduse § 27 sätestatud mõistet „abikaasad“ ei saa ümber mõtestada madalama astme õigusakti ehk seadusega ilma põhiseaduse algset mõtet muutmata. Leiame, et nimetatud küsimus tuleks anda rahvahääletusel Eesti kodanike otsustada.

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad teevad Teile ettepaneku kaaluda võimalust jätta Riigikogus vastu võetud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus välja kuulutamata.

Soovitame Teil teha Riigikogule ettepanek panna perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus tervikuna või sooneutraalse abielu võimaldamine Eestis eraldi olulise riigielulise küsimusena rahvahääletusele.

Lugupidamisega

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute nimel

/allkirjastatud digitaalselt/

Peapiiskop Urmas Viilma

Eesti Kirikute Nõukogu president

27.06.2023

Lisa kommentaar