Kristlike kirikute noortetöö nõukogu ootab kandideerima õppestipendiumile

Kristlike kirikute noortetöö nõukogu ootab kandideerima õppestipendiumile

Foto: Kõrgema Usuteadusliku Seminari koduleht

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) juures tegutsev Noortetöö Nõukogu (EKN3) annab teist aastat välja õppestipendiumi teoloogiat õppivale noorele. Stipendiumi eesmärk on motiveerida ning abistada noori inimesi, kes õpivad teoloogiat kas bakalaureus- või magistritasemel, et tugevdada Eesti kirikuteteoloogilist järelkasvu. Stipendiumi saaja valib välja EKNi Noortetöö Nõukogu.

Noortetöö nõukogu annab aastas välja 2 stipendiumit. Ühele inimesele antav stipendiumi suurus on 500€. Stipendium antakse välja aasta esimeses pooles.

Stipendium on mõeldud noortele kuni 26 eluaastat (kaasa arvatud); taotleja peab õppima teoloogiat kas Eestis või välismaal akrediteeritud kõrg- või rakenduskõrghariduse asutuses; taotleja peab olema Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga; Taotleja peab olema Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku liige. Stipendiumit saab taotleda alates teisest õppesemestrist.

Kandideerimise aluseks on CV ja motivatsioonikiri ningõpingute keskmine hinne (eelmise semestri või eelneva(te) aasta(te)). Kasuks tulevad soovituskiri oma koguduse vaimulikult ja aktiivsus oma koguduses või kirikus.

Taotluse esitamise tähtaeg on 31. märts 2023.

Dokumendid esitada aadressil ekn3@ekn.ee.

Lisa kommentaar