Randar Tasmuth: Püha Vaimu vaikne tõene kõne

Randar Tasmuth: Püha Vaimu vaikne tõene kõne

Nelipüha liturgiline värv on punane (Foto: Kätlin Liimets/Eesti Kirik)

„Jumala Vaim oli algusest peale oma loodu juures (1Ms 1:2), millele toetuvad ka Jeesuse sõnad, et kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Jeesuse armastamine eeldab tema korralduste pidamist. Kes armastab Jumalat, see peab ka Jumala käske,“ kirjutab ajalehe Eesti Kirik arvamusrubriigis teoloog Randar Tasmuth.

„Nii nagu maailm ei võtnud Jeesust vastu (vrd Jh 1:11), nii ei suuda maailm vastu võtta ka Tõe Vaimu, kes toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta (Jh 16:8),“ tõdeb Randar Tasmuth. „Tõe Vaimule kuuletutakse teadlikult, valevaimu mõju alla aga lihtsalt satutakse. Ise arugi saamata. Maailmas suureneb pinge Tõe Vaimu ja valevaimude toime vahel. Ent teine Lohutaja kinnitab omasid ka siis, kui nad näevad, kuidas maailm tõe asemel surub peale Jumala loodud elu lagundavat ideoloogiat.“

Autor tuletab meelde: „Püha Vaim ei kõnele vastu pühakirjale, vaid tuletab meelde Jeesuse sõnu ja avab nende mõtet. „Püha Vaim ei kõnele vastu tõele, mistõttu ei ole õige mängida mängu, kus armastust ja tõde teineteise vastu välja käiakse. Ka armastus rõõmustab tegelikult tõe üle (1Kr 13:6). Tõe Vaim toob selguse patu kohta, õiguse kohta ja kohtu kohta. Püha Vaim ei kõnele vastu loodusseadustele, vaid aitab neid imetleda. Püha Vaim ei kõnele vastu loomuseadustele, vaid võimaldab Jumala armust loomuliku mõistuse abil tõde aimata. Jumala and on ka terve talupojatarkus, mis ootab uuesti avastamist. Veel Johann Wolfgang Goethe ajal mõistsid kristlikku kasvatust saanud inimesed poeedi sõnu: kuigi pime tung veab inimlast, ta siiski aimab, ihkab õiget rada.“


Loe lisa:

Randar Tasmuth “Püha Vaimu vaikne tõene kõne”, Eesti Kirik 24.05.2023

Lisa kommentaar