Rochesteri piiskopkonna endine piiskop James Langstaff sai EELK koostöömedali

Rochesteri piiskopkonna endine piiskop James Langstaff sai EELK koostöömedali

Peapiiskop Urmas Viilma koos piiskop Jonathani ja piiskop Simoniga. Piiskop James Langstaff on pildil keskel peapiiskop Viilma kõrval (Foto: peapiiskop Urmas Viilma Facebooki leht)

Pühapäeval, 24. septembril toimus Snodlandi Kõikide Pühakute kirikus Rochesteri piiskopkonna parnerlussuhetele pühendatud jumalateenistus, kus peapiiskop Urmas Viilma teenis koos piiskop Jonathani ja piiskop Simoniga. „Suur rõõm oli sellel jumalateenistusel anda üle Rochesteri piiskopkonna endisele piiskopile James Langstaffile EELK Teeneteristi I järk,“ kirjutas peapiiskop Viilma oma Facebooki postituses.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku koostöömedali, Teeneteristi I järgu, otsustas EELK Konsistoorium piiskop Jamesile anda juba 2020. aastal, kui ta teenis veel Rochesteri piiskopkonna piiskopina. Piiskop James siirdus pooleteise aasta eest emerituuri ning tema järeltulijaks Rochesteri piiskopkonna piiskopi ametikohal sai piiskop Jonathan Gibbs.

EELK ja Inglise Kiriku Rochesteri piiskopkonna vahel on pikaajalised koostöösuhted, kirjutas peapiiskop. Aastatel 1936–1938 toimus Canterbury peapiiskopi Cosmo Gordon Langi kutsel oikumeeniline dialoog Inglise Kiriku, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Läti Evangeelse Luterliku Kiriku vahel. 1938. aastal kirjutasid kolm osapoolt Tallinnas alla kokkuleppele, millega jõuti armulaua- ja kantsliosaduseni. Allkirjastamise järel kõik kolm kirikut kinnitasid kokkuleppe, ent Teise maailmasõja puhkemise tõttu lükkus selle lõplik vastuvõtmine anglikaani kiriku Lambethi konverentsil 1948. aastasse. Siis ei olnud aga elava ja täieliku osaduse teostamine enam võimalik, sest Nõukogude Liit oli 1940. aastal okupeerinud iseseisva Eesti Vabariigi. Küll aga võttis Inglise Kirik vastu ja aitas Eestist Suurbritanniasse põgenenud Eesti pagulasi.

Pärast Nõukogude Liidu lagunemist dialoog taastus ning Porvoo deklaratsiooni allakirjutamisega 1996. aastal tunnistasid neli Ühendatud Kuningriigi ja Iirimaa anglikaani kirikut (Inglismaa Kirik, Iirimaa Kirik, Kirik Walesis ja Šoti Episkopaalne Kirik) täielikku osadust Põhja- ja Baltimaade luterlike kirikutega (Norra Kirik, Rootsi Kirik, Soome Evangeelne Luterlik Kirik, Islandi Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Leedu Evangeelne Luterlik Kirik).

Porvoo osaduskonna loomise järel sõlmisid ka Inglise Kiriku Rochesteri piiskopkond ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik sidemed eesmärgiga järgida üheskoos Kristust ning süvendada omavahelist sõprust. Sealt edasi on vahetatud kogemusi ja delegatsioone, Rochesteri piiskopkonna delegatsioonid on osalenud EELK vaimulike konverentsidel ning Usuteaduse Instituudist ja Pastoraalseminarist on käinud delegatsioonid Inglismaal. Sõlmitud on ka sõprussuhted mitmete koguduste vahel. Samuti on vastastikuseid visiite korraldanud piiskopid.

Loe lisa:

Peapiiskop Urmas Viilma Facebooki leht

Lisa kommentaar