Eesti Kirik 27.09.2023

Eesti Kirik 27.09.2023

Eesti Kirik 27.09.2023

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik 27. septembril Issanda aastal 2023

Eenok ja Eha Haamer on kindlad, et Eesti rahva keskel tuleb ärkamine. Pühapäeval tänasid nad koos kaasteeliste ja lähedastega Issandat 60 teenimisaasta eest. 

Titulaarpraost Eenok Haamer saab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku elutööpreemia. Selle annab EELK vanimale tegevvaimulikule üle peapiiskop Viilma 15. oktoobri tänuteenistusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus.

Harkujärvel meenutati kiriku ehituse rahastajat Aino Järvesood, kellel oli 13. septembril sünniaastapäev.

Juhtkirjas innustab Anti Toplaan kogudusi korraldama pühapäevakooli ja andma oma talente Jumala kasutusse.

Kolumnis rõhutab Tiina Janno vajadust väärtustada koguduste juhtide oikumeenilist koostööd  viidates Konstantinoopoli patriarhi hiljutisele Eesti-visiidile.

Arvamusloos meenutab õp Robert Bunder osalemist Luterliku Maailmaliidu peaassambleel Poolas ja kirjutab, et maailma suurimad luterlikud kirikud on praegu Aafrikas. 

Poliitik Tunne Kelam arutleb kristliku demokraatia üle ja leiab, et Pauluse antud juhtnöör kirjas roomlastele kõlab ka praegu värskelt: „Ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel.“  

Lehe suur lugu on Lembit Tammsalust, kes tähistas suvel juubelit. Ta teenib Audru, Tõstamaa, Varbla ja Hanila kogudust, aga on ka kooliõpetaja. Õpetades ajalugu ja ühiskonnaõpetust ütleb ta, et nende ainete sees on lihtne rääkida usust ja kirikust. 

Hingehoiuveerus jagab Aire Parts julgustust olla tubli, vajadusel alata otsast peale ja abi paluda. Ta ütleb, et meil on väga vaja hoida enda sees paika, kuhu Jumal saaks tulla.

Kirikute juhtimises on naised ja mehed võrdsed, ka võrselt haritud – sellise strateegilise suunapunkti poolt olid kõik Namiibia pealinnas toimunud rahvusvahelisest naisjuhtide kohtumisest osavõtjad, kinnitab ülevaateartiklis õp Hedi Vilumaa.

Järjeloo viimases osas jätkab Anti Toplaan koguduste ja omavalitsuste koostöö tutvustamist Lääne-Eesti praktika näitel.

Ilmselt kõik Kristuse sõnad ja kõned võivad tekitada meis arutelukohti ja mõtterännakuid, arvab lehejutluses Paide koguduse õpetaja Andres Tšumakov.

Lisa kommentaar