Usundiõpetuse õppematerjalid tutvustavad noortele Eesti kristlikku maastikku

Usundiõpetuse õppematerjalid tutvustavad noortele Eesti kristlikku maastikku

Marietta Alliksaar (Foto: erakogu/Eesti Kirik)

Gümnaasiumi usundiõpetuse kursusele „Eesti usuline maastik“ on valminud Eesti Kirikute Nõukogu stipendiumi toel õppematerjalid, mis aitavad tundma õppida seitset kirikut.

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas on kokku viis usundiõpetuse kursust. Gümnaasiumikursusel „Eesti usundiline maastik“ seni materjale ega õpikut ei olnud. Nüüd on see puudujääk osaliselt korvatud, sest tänavu kevadel kaitses Marietta Alliksaar  Tartu ülikooli usuteaduskonnas magistriprojekti „Õppematerjalid kursusele „Eesti usuline maastik“ seitsme konfessiooni näitel“ (juhendaja dr Olga Schihalejev). Koostaja keskendus magistritöö piiratud mahtu arvestades kristlusele ja valikusse jõudsid seitse konfessiooni: õigeusk, luterlus, katoliiklus, baptism, nelipühilus, vanausulised, adventism.

Luterluse puhul on teemadena keskendutud Luterliku Maailmaliidu peasekretäri, EELK õpetaja Anne Burghardti tööle ja tegevusele, mis annab võimaluse analüüsida naiste rolli kirikus ja kirikutöös, samuti naiste ordinatsiooni küsimust. Teine teema puudutab usulise ja ilmaliku sfääri kohtumise problemaatikat, ka religioonidevahelist dialoogi sümboolika üle. Juhtumiks on peapiiskop Urmas Viilma osalemine pandipakendi reklaamis.

Loe lisa:

Kätlin Liimets “Valminud on usundiõpetuse materjalid”, Eesti Kirik 30.03.2023

Lisa kommentaar