Viljandi Jaani koguduse tänumedali pälvis Viljandimaa Vabadussamba taastamise eestvedaja Jaak Pihlak

Viljandi Jaani koguduse tänumedali pälvis Viljandimaa Vabadussamba taastamise eestvedaja Jaak Pihlak

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani kogudus tähistab apostel ja evangelist Johannese päeval, 27. detsembril oma 551. aastapäeva. Sel puhul otsustas koguduse nõukogu annetada koguduse tänumedali kauaaegsele Viljandi Muuseumi direktorile, Eesti Vabadussõja ajaloo talletajale ja Viljandimaa Vabadussamba taastamise eestvedajale Jaak Pihlakule.

Viljandi Jaani koguduse õpetaja Marko Tiituse sõnutsi on tänavu Viljandis Vabaduse platsil avatud ja pühitsetud Viljandimaa Vabadussammas, mis taastati võimalikult täpselt algupärandit järgides, mitte ainult lõppeva aasta, vaid lausa sajandi tegu. „Vabadussamba taastamine on auvõlg meie esivanemate ees täpselt samamoodi, nagu oli seda Viljandi Jaani kiriku taastamine ja taaspühitsemine 1992. aastal, pärast seda kui kirik oli okupatsiooni ajal aastakümneid kaubalaona kasutusel olnud. Kuigi Vabadussamba taastamine oli riigi, Viljandimaa omavalitsuste ja paljude eraisikute ja organisatsioonide ühine ettevõtmine, oli selle ettevõtmise üheks hingeks ja eestvedajaks Jaak Pihlak. Kahtlen, kas meil oleks täna Viljandimaa Vabadussammast ilma Jaak Pihlaku järjekindluse ja pühendumiseta,“ ütles Tiitus.

Jaak Pihlak on Eesti sõjaajaloolane ja muinsuskaitsja. Alates septembrist 1991 töötab ta Viljandi Muuseumi direktorina ning on alates 1988. aastast  Viljandimaa Muinsuskaitse Ühenduse esimees. Pihlak on avaldanud kolm Vabadussõja teemalist monograafiat ning koostanud kaks mahukat teatmeteost: Eesti Vabaduse Risti kavalerid“ (Viljandi, 2016) ja kogumiku “Muinsuskaitseliikumine Viljandimaal” (Viljandi, 2003).

Jaak Pihlak on muinsuskaitsejuhina olnud eestvedajaks arvukate Vabadussõja monumentide ja mälestustahvlite, sealhulgas mitmete Viljandi praostkonna kirikutesse paigutatud mälestustahvlite rajamisel, ka Eesti riigimeestele ja sõjaväelastele, Vabadussõjas langenuile, Vabaduse Risti ja Karutapja ordeni kavaleridele, metsavendadele, ühiskonna- ja kultuuritegelastele ning Eesti iseseisvusega seonduvate oluliste sündmuste jäädvustamisel.

Viljandi Jaani koguduse tänumedal on asutatud 2022. aastal, mil kogudus tähistas 550 aasta möödumist Jaani kiriku rajamisest Viljandisse. Tänumedal antakse koguduse nõukogu otsusega isikule, kes oma tegevusega on andnud märkimisväärse panuse Viljandi Jaani koguduse või Viljandi linna heaks ning edendanud kristlikke väärtusi. Eelmisel aastal pälvisid tänumedali Jaani koguduse endine õpetaja Jaan Tammsalu ja endine kiriku perenaine Leili Weidebaum.

Viljandi Jaani koguduse tänumedali kujunduse autor on viljandlane Tõnno Habicht. Sellel on kujutatud Viljandi Jaani kiriku nimipühakute Püha Frantsiskuse ja Püha Johannesega seotud sümboleid: Püha Frantsiskuse sümbolitena T-kujulist risti, lilli, linde ja pruuni värvi ning Püha Johannese sümbolitena raamatut, kirjasulge, kotkatiibu ja rohelist värvi. Tervikuna moodustavad sümbolid ladina risti alusel oleva lille.

Koguduse tänumedal antakse statuudi kohaselt üle johannesepäeval, 27. detsembril Viljandi Jaani kirikus. Kuna Jaak Pihlak ei viibi sel päeval Eestis, siis antakse tänumedal talle üle iseseisvuspäeva jumalateenistusel, 24. veebruaril 2024.


Vaata ka:

Lisa kommentaar