EELK uute piiskopide ametitunnused on pühitsetud

EELK uute piiskopide ametitunnused on pühitsetud

22. aprilli õhtul Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus toimunud õhtupalvusel pühitses peapiiskop Urmas Viilma jüripäeval piiskopiks ordineeritavate Anti Toplaane, Ove Sanderi ja Marko Tiituse piiskoplikud ametitunnused.

“Issand, meie Jumal, Sina ilmutasid jüngritele oma Poega, rüütatuna kirkuse säraga,” palvetas peapiiskop. “Pühitse meile need piiskoppide stoolad,
Pühitse meile need piiskoppide mantlid,
Pühitse meile need piiskoppide ametiristid
Pühitse meile need piiskoppide mitrad Pühitse meile need piiskoppide sauad
ja riieta alati oma sulaseid väärikuse ja alandlikkusega,
kui nad liturgias teenivad, et nad võiksid kuulutada Sinu
hiilgusest, Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.”

Meeldib 1