Uued piiskopid andsid ametivande

Uued piiskopid andsid ametivande

Uued piiskopid ametivannet andmas (foto: Toomas Nigola/EELK)

Novembri lõpul valis EELK Kirikukogu õpetaja Ove Sanderi, õpetaja Marko Tiituse ja õpetaja Anti Toplaane EELK uuteks piiskoppideks. Kõik kolm andsid enne jüripäeva keskpäeval algavat ordinatsiooniteenistust Jumala ja peapiiskopi ning teda assisteerinud emeriitpiiskoppide ees ka ametivande.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopi ametisse kutsutud vaimulikud tõotavad uude ametisse astudes kuulutada, levitada ja kaitsta üksnes Kiriku õpetust, mille aluseks on Vana ja Uus Testament, Apostlik, Nikaia ja Athanasiuse usutunnistus ning teised luterliku kiriku usutunnistuskirjad, mis on kogutud Liber Concordiae‘ sse.

Ka tõotavad nad hoole ja ustavusega evangeliumi kuulutada ja õpetada ning pühi sakramente Jesuse Kristuse seadmist mööda õigesti talitada, Kiriku ühtsust ja distsipliini hoida, tema õpetuse, kuulutuse ja sakramentide kasutamise üle valvata ning pihisaladust täielikult pidada.

Kristuse Kirikut kui oma vaimulikku ema tõotavad nad austada ja armastada, tema ülesehitamiseks jõudumööda töötada, täita ustavalt oma ametiülesandeid, olla oma kiriku vaimulikkonnale truuks hingekarjaseks ja ülevaatajaks ning kohelda ametivendi isaliku heatahtlikkuse, halastuse ja armastusega.

Oma eluviisis lubatakase jääda jumalakartlikuks ja ausaks, kristlikus usus kasvada, oma teadmisi ja oskusi täiendada ning armastuses teenida kirikut ja ligimest, olles kõigile heaks eeskujuks.

“Ma tahan hoida kirikus head korda ja traditsioone, mis aitavad rahvast juhatada jumalakartusele, ausale elule, armastusele ja üksmeelele. Ma tahan hoiduda sellest, mis minu ametis on sobimatu ja kahjustab kirikut ning olles eksinud, tahan Jumala abiga ennast parandada.

Seda ja kõike muud, milleks kirikuseadus ja seadlused kohustavad, tahan ma ustavalt ja kõigest jõust pidada. Selleks aidaku mind Jumal,” kinnitasid ordineeritavad.


Vaata ka:

Meeldib 1