Eesti Kirik 14.02.2024

Eesti Kirik 14.02.2024

Ülevaade sellest, mida pakub oma lugejatele ajaleht Eesti Kirik tuhkapäeval, 14. veebruaril Issanda aastal 2024

Eesti Kirik tuhkapäeval A.D. 2024

Tuhkapäeval algab 40 päeva kestev paastuaeg, et ristirahvast ette valmistuda ülestõusmispühadeks. Samas on ka, eriti noorte seas populaarne sõbrapäev. Kas sel päeval hoida meeltes sõbrad või meeleparandus või mõlemad – see on igaühe enda valida. Meeleparanduse rajale võib ka koos sõpradega asuda.

„Tuhkapäev tähistab paastuaja algust. Kirikukalendris on tuhkapäev märgitud palvepäevaks. Mõtleme palves oma maale ja rahvale ning asetame oleviku ja tuleviku Jumala ette. Prohvet Joeli kombel palume: Säästa, Issand, oma rahvast, ja ära anna oma pärisosa teotuseks, paganaile pilgata! (Jl 2:17a),“ alustab palvepäeva ja paastuaja alguse karjasekirja peapiiskop Urmas Viilma.

„Piibli loomislugudes kirjeldatakse patu teket süvapsühholoogiliselt ehk kuidas inimene muutub, kuidas võõrandumise uks paotub. Algab see sõnamänguga roomaja ja inimese vahel, horisontaali ja vertikaali vahel, mis peavad ristimärgis saama Ainukõlaliseks,“ mõtiskleb esilehel paastuaja alguse puhul Tuhala koguduse õp Tauno Kibur.

Piiskop Joel Luhamets juhib juhtkirjas tähelepanu, et käesoleval aastal on Tartu kuulutatud Euroopa kultuuripealinnaks ja möödub ka 800 aastat Tartu piiskopkonna rajamisest. Piiskopkonna loomisega astusime samasse kultuuriruumi kogu kristliku maailmaga.

8. veebruaril Tallinna Jaani koguduse nõukogu poolt koguduse õpetajaks valitud Eve Kruus annab Eesti Kirikule intervjuu. Üks küsimus, millele ta vastab, on, et mis võis olla tema tugevus valituks saamisel.

Teoloogilise arutelu strateegia töörühma juht piiskop electus Marko Tiitus selgitab, et kaheaastase töö tulemus on võetud kokku 11-leheküljelises dokumendis, mis läinud nädalal oli tutvumiseks kirikuvalitsuses ja jõuab 19. märtsil piiskopliku nõukogu ette.

11. veebruaril seati Haapsalu toomkirikus õpetaja Mart Salumäe Haapsalu Püha Johannese koguduse hingekarjaseks ja samal päeval pühitseti ka Tartu Maarja kiriku tornikabel.

„Kuidas ära tunda, millist sõprussuhet su sõber ootab?“ küsib kolumnist Sigrid Põld sõbrapäevale mõeldes ja vastab: „Keeruline ülesanne, ma ütleks! Nii nagu kirjeldasin – üks ootab igapäevast suhtlemist, teine iganädalast, kolmas paar korda aastas kokku saamist. Igal juhul on sõpru vaja ja neid tuleb hoida.

27.–30. juunil toimub Viljandis EELK kirikupäev, mille kulminatsiooniks on 29. juunil vaimulik laulupidu. Eesti Kirik alustab sel puhul uue rubriigiga „Rõõm üle maa“, mis saab oma leheruumi iga kuu teisel nädalal. Sel korral täidab rubriigi vaimuliku laulupeo teemaline ristsõna. Õigesti vastanud saavad EELK kirikupäeva ja vaimuliku laulupeo teatmiku.

Sõnaviibe sajandi tagant viib meid 14. veebruari 1924 ja lehe teemadeks on: haritlastele olevat kirik ja ristiusk võõraks jäänud, noorte kiriku klubid, kesised teadmised budismist, vaidlus viinamüügi üle, kus hoida koguduse arhiivi ja kellel on õigus nõuda kirikult ametitalitusi.

Pildipalveid teeb sel kuul Merille Hommik, pühapäeva teemat avab Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa ja jutluse on kirjutanud Järva-Madise õpetaja Jane Vain.


Loe lisa: