Riigikogule anti üle ettepanek korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks koolide kohustuslike ainete hulka

Riigikogule anti üle ettepanek korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks koolide kohustuslike ainete hulka

Marko Tiitus, Urmas Viilma ja Lauri Hussar

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja assessor Marko Tiitus andsid Riigikogu esimees Lauri Hussarile üle pöördumise ettepanekuga korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks koolide kohustuslike ainete hulka.

Rahvaalgatus.ee veebiväravas enam kui tuhat toetusallkirja kogunud petitsiooniga osutatakse tõsiasjale, et ehkki usuvabadus kuulub Eesti Vabariigis kodanike põhiseaduslike õiguste hulka, ei ole Eesti üldhariduskoolides tänaseni suudetud korraldada elementaarsete religioonialasete teadmist omandamist. Nii on Eestis üles kasvanud mitu põlvkonda inimesi, kelle religioonialane haridus on kas puudulik või suisa olematu.

Petitsioonile allakirjutanute hinnangul on aeg küps muuta riiklikke õppekavasid selliselt, et igas kooliastmes õpiksid kõik õpilased ühe kursuse mahus usundiõpetust või sellega sisult samaväärset õppeainet. Usundiõpetus on oma olemuselt mittekonfessionaalne, st lähtub õpilase usuvabadusest ega sea eesmärgiks õpilase mõjutamist ühe või teise usundi tõekspidamisi või rituaale omaks võtma.

Petitsiooni tekstiga saab tutvuda veebiväravas rahvaalgatus.ee.