Ülestõusmisaja 7. pühapäev Exaudi

Ülestõusmisaja 7. pühapäev Exaudi

Kristus ütleb: „Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde!“

Johannese 12:32


Pühapäeva ladinakeelne nimi Exaudi (‘kuule [Issand]’) on psalmi antifoni algusest (Ps 27:7). Kristuse kirik ootab palvetades Püha Vaimu andi.

Enne taevaminemist lubas Kristus oma jüngritele Püha Vaimu ja julgustas neid ootama selle tõotuse täitumist. Kristuse tõotatud Püha Vaim loob kontakti taevasse läinud Issanda ja jüngrite (koguduse) vahele ning peletab hirmu. Püha Vaimu läbi saavad kristlased osa Kristusest ja tema toodud lunastusest. Püha Vaim kinnitab kristlastele, et nad on Jumala lapsed ja võivad tema poole pöörduda nagu Jeesuski nimega Abba – Isa.

Me palvetame: Püha Jumal, Sinu Poeg, meie Päästja, on Sinuga igaveses kirkuses. Kingi meile usku, et Ta on siiski meie keskel ja jääb meie juurde maailma ajastu otsani. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.


Vaata ka:

Meeldib 1