Vaikne laupäev: Jeesus on hauas

Vaikne laupäev: Jeesus on hauas

Vaikse Laupäeva teema on Jeesuse viibimine hauas ja surmavallas. Oma surma ja ülestõusmisega võitis Kristus surma võimu ja vabastas need, kes loodavad Tema peale.

Lugemine Iiobi raamatust 19. peatükist

Ma tean, et mu Lunastaja elab,
ja Tema jääb viimsena põrmu peale seisma.
Ja kuigi mu nahka on nõnda nülitud,
saan ma ilma ihutagi näha Jumalat,
Teda, keda ma ise näen,
keda näevad mu oma silmad,
aga mitte mõne võõra.

– Iiob 19:25–27

Lugemine apostel Peetruse esimesest kirjast 3. peatükist

Kristus kannatas pattude pärast üheainsa korra, õige ülekohtuste eest, et Ta teid juhiks Jumala juurde, olles küll ihu poolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi, kelles Ta läks ja kuulutas vangis olevaile vaimudele, kes olid olnud sõnakuulmatud muiste, kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil, laeva valmistamise ajal, milles vähesed – see tähendab kaheksa hinge – veest päästeti. Selle võrdkujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu, kes on läinud taevasse, on Jumala paremal käel, kus Temale on alistatud inglid ja meelevallad ja väed.

– Peetruse 3:18–22

Lugemine püha Matteuse evangeeliumist 27. peatükist

Järgmisel päeval, see oli pühade valmistuspäevale järgnev hingamispäev, tulid ülempreestrid ja variserid Pilaatuse juurde kokku ja ütlesid: „Isand, meile tuleb meelde, et see eksitaja ütles, kui Ta alles elas: „Mina ärkan kolme päeva pärast üles.” Käsi nüüd hauda kolmanda päevani valve all pidada, et jüngrid ei tuleks ja Teda ära ei varastaks ega ütleks rahvale, et Ta on üles äratatud surnuist, sest nii oleks viimane pettus hullem kui esimene.” Pilaatus lausus neile: „Siin on teile valvesalk. Minge ning pidage valvet, nii nagu oskate!” Nemad läksid ja võtsid haua valve alla ja koos valvesalgaga pitseerisid kivi.

– Matteuse 27:62–66

Me palvetame:

Meeldib 1