10. pühapäev pärast nelipüha

14. aug. 2022

10. pühapäev pärast nelipüha
Ustavus Jumala andide kasutamisel – Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Lk 12:48
KLPR 326  roheline

Ps 119:129-136   Õp 3:3-8 (v 2Aj 1:7-12)   1Pt 4:7-11   Lk 16:1-9

 

 Issand Jumal, me täname Sind, et Sa oled meid rikkalikult õnnistanud. Hoia meid ahnuse eest ning anna meile õiglast meelt. Aita, et me oleksime Sinu andide ustavad majapidajad ja jagajad, nii et meil igavesest varandusest puudust ei tuleks, kui me jätame ajaliku elu ja tuleme Sinu kohtu ette. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Jeesus ütles: “Tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et kui see saab otsa, teid võetaks igavestesse telkidesse.” Lk 16:9

Lisalugemine: Srk 47:8-11
Laupäeva õhtul: Ps 18:31-37   1Ms 41:25-43
Pühapäeva õhtul: Ps 18:31-37   Õp 8:12-21

 Meinhard, Liivimaa piiskop, misjonär liivlaste juures († 1196)
Js 52:7-10   Hb 13:7-8   Jh 4:34-38