Pühapäeva palvesõna

Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Eve Kruus (Foto: Tallinna Jaani kiriku ja koguduse Facebooki leht)

Kümnes pühapäev pärast nelipüha. Pühapäeva teema on „Ustavus Jumala andide kasutamisel“. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus.

Tavaliselt me ei mõtle sellele, kui palju on Jumal meile andnud. Vaatame oma elukohta, oma vara, pangakontol oleva summa suurust ja sageli nuriseme – vähevõitu, võiks olla rohkem. Väga harva taipame lugeda oma tõeliste, kõige suuremate varade hulka meie talente, andeid ja oskusi, aga ka võimalusi, mida Jumal meie ellu on kinkinud. Ehk on probleemiks see, et me ise pole Jumala poolt antut osanud, julgenud või tahtnud oma elu ehitamisel ära kasutada? Tasub mõelda sellele, et Jumal ei ole meile kinkinud talente ja võimalusi mitte selleks, et me neid endale hoiaksime, vaid kasutamiseks. Kasutamiseks nii, et Jumala loodud maailm muutuks paremaks ja ilusamaks ning meie kaasinimesed – samuti Jumala loodud – muutuksid oma talentide ja ülesannetega õnnelikumaks ja paremaks. Astudes kord pärast elurännakut Jumala ja Tema Poja ette, peame andma aru, kuidas ja milleks oleme saadud ande kasutanud. Jumal pole meile elu kinkinud mitte niisama logelemiseks, vaid Tema loodud maailma eest hoolitsemiseks, selle kaunimaks ja paremaks paigaks muutmiseks.

Palugem: Kõigeväeline Jumal, Sina oled kinkinud meile elu ja oled meile sellesse ellu andnud ka ülesanded, mille täitmiseks oled andnud igaühele erinevad anded ja võimed. Kingi meile tarkust, et tunneksime ära oma ülesanded elus, mis on just meile määratud ja mille täitmiseks meil jätkub andeid ja jõudu. Hoia meid võtmast enda peale kohustusi, mis pole meile määratud, mille kandmiseks meil andeid ja jõudu napib, et me ei rabeleks ilmaasjata, ei muutuks kurvaks ega tigedaks, kui me ei suuda seda, mida tahaksime, ei murduks ega pettuks. Aita meil ustavalt ja rõõmuga täita oma ülesandeid, kingi selleks tarkust ja jõudu. Tänu Sulle, et Sina meid usaldad, nii et me saame olla Sinu kaastöölised maailma loomisel. Aita meil elada nii, et võiksime Sulle julgelt otsa vaadata, kui elurännaku järel Sulle oma elust aru anname.

Lisa kommentaar