Valminud on Saare- ja Läänemaa kirikuid tutvustavad videoklipid

Valminud on Saare- ja Läänemaa kirikuid tutvustavad videoklipid

Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel on vaatamiseks väljas rida 5-10minutilisi videolõike, milles tutvustatakse Saare- ja Läänemaa kirikuid.

„Keskendutud sai eeskätt sellele, et kui inimene tuleb kirikusse, et oskaks kirikus ringi vaadata ehk siis teha kõik „puust ja punaseks,“ rääkis Eesti Kirikute Nõukogu hariduse projektijuht ja Tallinna Toomkooli õppealajuhataja Heiki Haljasorg.

5-10minutilistes klippides tutvustavad oma kodukirikut ja nendes tegutsevaid inimesi kirikuõpetajad ja või koguduse juhatuse esimehed. Kuna videomaterjalis käsitletakse paljusid kultuurilooliselt põnevaid paiku, inimesi ja sündmusi, loodab Haljasorg, et see leiab kasutamist ka õppematerjalina  koolitundides. Kõik videod on kättesaadavad aadressil haridus.ekn.ee.

Heiki Haljasorg meenutas, et kirikute tutvustamise idee tekkis tal Eesti Vabariigi aastapäeval pärast Toompea lipuheiskamise tseremooniat toimunud teehommikul Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus, kus ta sattus jutusoonele Läänemaa diakonõpetaja Aarne Lättega. Varasem kokkulepe Vootele Hanseniga teha videod Saaremaa kirikutest aitas ideed ka Läänemaa kirikute peale laiendada, lisas ta.

Videote tegemist alustatigi Saaremaa kirikutest. „Saaremaa on põnev paik ja kuna ka COVID-19 viirus laastas seal kõige rohkem, siis tahtsime ka kaasa aidata, et Saaremaa külastamine saaks jälle hoo sisse. Samuti soovisime, et inimesed ei jätaks avastamata Saaremaa väga ilusaid keskaegseid kirikuid,“ ütles Haljasorg. Saaremaal sai filmitud ka mõningaid põnevaid loodusobjekte ja õigeusu kirikuid.

Läänemaa kirikute filmimisel ei lähtutud mitte praegustest Lääne maakonna, vaid Lääne praostkonna piiridest. Haljasoru sõnul oli tal huvitav näha seni avastamata paiku. “Mõningaid Põhja-Läänemaa kirikuid olin varem näinud, aga Lõuna-Läänemaa kirikuid, näiteks Varbla, Hanila, Kirbla kirikuid mitte – see avastamata osa tundus eriti põnev.“ 

Videote puhul ei piirdutud üksnes hoone ja kunstiväärtustega, vaid vaadeldi ka kultuuriloolisi aspekte. Nii näiteks tuli Lihulas juttu ka keskaegsetest kloostritest, Lihula lahingust ja kõikide konfessioonide pühakodadest, Varblas aga mitmetest Eesti ajaloo suurkujudest.
Üht-teist jäi ajanappusel ka tegemata, nentis Haljasorg. “Kuna nii Saaremaa kui ka Läänemaa jaoks oli ettenähtud ainult kaks päeva, siis mitmed kirikuid oleks vaja veel filmida tulevikus. Näiteks jäid Saaremaal praegu filmimata Kuressaare kirikud – piirdutud sai ainult Kuressaare piiskopilinnusega. Tulevikus oleks kindlasti vaja ära filmida ka Püha kirik Saaremaal.”

Meeskonnas olid Urmas Roos (filmimine ja montaaž), Aarne Lätte (logistika; Mihkli kiriku tutvustamine), Kea Lätte (logistika) ja Heiki Haljasorg. Kirikuid tutvustasid eeskätt Läänemaa kirikuõpetajad ja koguduste juhatuste esimehed. Videote valmimise lõpufaasis andis häid nõuandeid piiskop Tiit Salumäe.

Heiki Haljasoru sõnul oli eelarve minimaalne, kuid tegijad pühendunud. Töö ise, eriti monteerimine, mida tegi Urmas Roos, osutus kavandatust kordades mahukamaks. Aarne Lätte ja Kea Lätte aitasid kaasa puhtalt missioonitundest. „Olen neile väga tänulik!“ ütleb ta ja loodab, et Eesti Kirikute Nõukogu rahalisel toel võib töö ka tuleval aastal jätkuda. „Tore oleks teha tasuta kättesaadavaks kõikide 15 maakonna Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute pühakodade tutvustused videoformaadis. Võib-olla on see liiga suur unistus. Aga vähemalt algus on tehtud.“ 

Piisop Tiit Salumäe kommentaar: „Leian, et on tehtud väga hea töö kirikute ja koguduste tutvustamisel. Tunnustan nii tegijaid, rahaliselt toetajaid kui kõnelejaid. Iga kõneleja on avanud kiriku ja koguduse teema oma vaatevinklist ja see on huvitav. Ilu on vaataja silmades. Väga hea on ka see, et ei ole keskendutud ainult kirikuhoonele, vaid tutvustatud ka koguduse elu. Loodan, et see tutvustus kutsub iga vaatajat ka minema koha peale ja veenduma seal kõiges kirjeldatus. Nii saame palvetada ja tuleme nagu palverändurid muiste.“