Eesti Kirik 03.03.2021

Eesti Kirik 03.03.2021

Eesti Kirik 03.03.2021

Pühapäeval, 21. veebruaril tähistati Peterburis kolme sealset eestlaskonda ühendavat tähtpäeva: Peterburi Jaani kiriku 160. ja kirikuhoone taaspühitsemise 10. aastapäeva ning Eesti Vabariigi 103. aastapäeva. Eestist osales piiskop Tiit Salumäe.

Juhtkirjas küsib peapiiskop Urmas Viilma, kui palju oleme valmis loovutama oma usuvabadust ja ilmalikule riigivõimule koroonaviiruse tõkestamiseks loodud eriolukorras järele andma. 

Avaldame lühendatud kujul kirikuvalitsuse poolt 2. märtsil vastuvõetud korraldused vaimulikele ja kiriklike asutuste juhtidele COVID-19 haiguse jätkuva leviku tõkestamiseks. 

Kolumnist Kristjan Luhamets on endale vaimulikutöös sätestanud reeglid, mille täitmist nõuab endalt mitte vaid paastuajal, vaid aasta ringi. 

„Oleme rikkad, kui taipame, et just väikesed asjad on elus kõige suuremad,“ arvab vaimulik Tanel Ots oma iseseisvuspäeva mõtiskluses. 

26. veebruaril toimunud Tartu ülikooli virtuaalsetel lahtiste uste päevadel tutvustas ka usuteaduskond end infotunnis pealkirja all „Julge tegeleda olulisega!“. Teaduskonnas õpetab 27 õppejõudu ja õpib üle 130 üliõpilase.

Veebiajakirja Meie Kirik peatoimetaja õp Veiko Vihuri kinnitab Eesti Kirikule antud pikemas usutluses, et kristlikul meediamaastikul on tarvis selgelt konservatiivset väljaannet, mis seisaks traditsioonilisel õpetuslikul positsioonil. 

EELK lauluraamatukomisjonil on valminud teine proovitrükis, mis sisaldab 10 paastuaega sobivat koraali. Sigrid Põld selgitab, et trükis on saadetud hindamiseks katsekogudustele. 

Asekantsler Ülle Keel vastab Eesti Kiriku päringule, kui palju laekus vaimulikelt tegevus- ja tulude-kulude aruandeid, arvestades, et aruande esitamiseks uudses veebikeskkonnas oli tähtaeg 28. veebruar. 

Usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au selgitab Eesti Kirikule, et valitsuse vahetumisega läksid usuasjad tagasi siseministri valitsemisalasse. Ta annab ülevaate siseminister Kristian Jaani kohtumisest Eesti Kirikute Nõukogu esindajatega. 

„Mööda usalduse silda saame astuda üksteisele lähemale, kartmata kukkuda salapragudesse või pahatahtlikult üles seatud lõksudesse,“ arutles peapiiskop Urmas Viilma iseseisvuspäeva jutluses 24. veebruaril Tallinna piiskoplikus toomkirikus. 

Lehejutluse kirjutas Karja, Pöide ja Saaremaa Jaani koguduse õpetaja dr Veiko Vihuri.

4. märtsil tähistab ajaleht Eesti Kirik oma taasilmumise 31. aastapäeva. Pidupäeval tänab toimetus oma lugejaid.

Lisa kommentaar