Hääletame aasta keeleteoks Eesti laulupsaltri!

Hääletame aasta keeleteoks Eesti laulupsaltri!

2020. aasta parima keeleteo rahvaauhinna saaja väljaselgitamiseks on alanud avalik hääletus, mis kestab 21. veebruari keskööni. Üks aasta keeleteo väärikaid kandidaate on kirikulaulu kogumik “Eesti laulupsalter”. Mahuka uurimistöö tulemusena valminud unikaalne teos avab meie emakeele rikkusi psalmilaulu keelena.

Näitusel “Eesti laulupsaltri” valmimisloost Tallinna Kaarli kirikus sai aimu selle töö põhjalikkusest ja mahukusest (Foto: Regina Hansen)

2020. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 35 mullust keeletegu, mille põhjalikumad kirjeldused on kättesaadavad ministeeriumi kodulehel. Ühena neist valiti välja ka Eesti laulupsalter, mille kirjelduses seisab: “Eestikeelne kirikulaul on olnud laenuline. Saksa keeleruumist pärit värsiõpetus on pannud aluse eestikeelsele kunstluulele ning saksakeelepärase luuleteksti ja meloodiate sidumise viis on vorminud meie laulutava. See ei ole andnud piisavalt head keeletundlikku tulemust.

Muusikateadlane ja -pedagoog Eerik Jõks leidis eesti keelele kohase lahenduse ning koostas pika uurimistöö tulemusena „Eesti laulupsaltri“. Tegemist on esimese eestikeelse (kiriku)laulu kogumikuga, mis püüab läbiva printsiibina loobuda indogermaani keelemuusika põhimõtetest ja otsida süsteemselt meie emakeele prosoodiast lähtuvat keelemuusikat. Tulemuseks ei ole saksa ega ladina kirikulaul eestikeelsete sõnadega, vaid eesti kirikulaul.

„Eesti laulupsalter“ sisaldab ka mahukat eestikeelsete antifoonide repertuaari, mis katab suure osa kirikukalendri vajadustest. „Eesti laulupsaltri“ koostamine ja publitseerimine on eesti keele seisukohast unikaalne ja erakordne, andes eesti keelele psalmilaulu keelena uue tähenduse.“

Eesti laulupsaltri töörühma juht oli Eerik Jõks, toimetaja ja korrektor Tiina Karin. Keeleteo kandidaadiks esitasid teose Jaan Ross, Urmas Viilma, Andres Põder ja Toomas Siitan.

Aasta keeleteo kandidaatide valimisel on igaühel võimalik anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel www.hm.ee/keeletegu2020.

Aasta keeleteokonkursil antakse välja kaks auhinda: peaauhind ja rahvaauhind. Peaauhinna saaja otsustavad taasiseseisvunud Eesti haridus- ja teadusministrid, rahvaauhind selgitatakse avaliku hääletuse teel.

Laureaadid tehakse teatavaks 16. märtsil Tallinnas Kadrioru Saksa Gümnaasiumis.

Keeleteo konkursiga tunnustatakse tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.


Loe ja vaata lähemalt:
Lisa kommentaar