Peapiiskop Urmas Viilma: kiriku nähtav olemine ühiskonnas on väga oluline

Peapiiskop Urmas Viilma: kiriku nähtav olemine ühiskonnas on väga oluline

“Kirik tegeleb, vähemalt peaks tegelema, inimesega juba enne kui ta sünnib ja mõtlema ka inimese eluõhtu peale, olema tema kõrval,” rääkis kiriku rollist ühiskonnas peapiiskop Urmas Viilma.

Teenimistöö kohta ütles kirikupea: “Läbi inimese teenime me lõpuks Issandat ennast; läbi meie, kes me kirikus töötame, teenib Issand inimest.

Kiriku diakoonia- ja ühiskonnatöö eri tahke, aga ka selle tänuväärse töö tegijaid tutvustab videosari kogu alanud aasta vältel. Valmimas on ligi 30 lühivideot. Lisaks kiriku kogukonnatöö tutvustamisele on eesmärk leida veelgi juurde särasilmseid vabatahtlikke.

Videod valmivad SA Diakoonia- ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse eestvõttel. Sarja kokkupanija ja sisuline toimetaja on Avo Üprus, videote autorid Agnus-Dei Üprus ja Urmas Roos. Seekordse video küsimusi esitas Kadri Kesküla.


Lisa kommentaar