Pühapäeva palvesõna

Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Eve Kruus (Foto: Tallinna Jaani kiriku ja koguduse Facebooki leht)

Paastuaja 1. pühapäev Invocavit. Pühapäeva teema on Jeesus – kiusatuste võitja. Palesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus.

„Ta hüüab mind appi ja ma vastan Temale;mina olen Ta juures, kui Ta on kitsikuses,ma vabastan Tema ning teen Ta auliseks.“ (Ps 91:15)

Mis on kiusatus? Lihtsalt öeldes tähendab kiusatus proovilepanekut, läbikatsumist. Kui me pühakirjaga seoses räägime kiusamisest või kiusatusse sattumisest, siis tähendab see olukorda, kus inimene peab tegema valiku: kas toimida nii, nagu on hea ja õige Jumala silmis, või toimida nii, nagu on meeldivam, lihtsam ja kasulikum temale endale.

Jumal on teinud kristlaseks saamise, Tema riigi kodakondsuse saamise, väga lihtsaks. Ristimise sakrament – selle vastuvõtmine – on võimalik kõigile, kes seda vaid soovivad. Hoopis raskem on kristlaseks olemine, kristlaseks jäämine. See tähendab aktiivset tegevust, igal päeval, igal hetkel Jumala poole valimist maailmas, kus omavahel võitlevad headus ja kurjus, Jumal ja see, keda me nimetame saatanaks, kuradiks või kurjuse vürstiks.

Otsus olla ristiinimene, olla Jumala poolel, toob kaasa vastaspoole rünnaku, tema püüde kadunud hing enda jaoks tagasi võita ja ühtlasi panna Jumal hülgama neid, kes on valinud Tema poole. Kuradi lahingumoonaks selleks võitluses on ahvatlevad eesmärgid ja võimalused, mis inimese vaimusilma ette manatakse. Võimalused ja eesmärgid, mis iseenesest võivad vahel olla isegi head ja ilusad, kuid mida Jumal, igale inimesele elu kinkija ja ülesannete andja, pole konkreetselt selle inimese jaoks määranud.

Inimesel tuleb otsustada, teha valik – minna läbi kiusatustest. Selliseid valikuid, kiusatustest läbiminekuid, tuleb inimelus teha väga sageli. Lahing inimeses peituvate ja tema elu juhtida püüdvate kurjade himudega kestab igal inimelu hetkel. Ja alati ei suuda me teha õigeid valikuid – kiusatus on meie jaoks liiga suur või oleme liiga rumalad, et märgata kiusatuse taga peituvat kuradi lõksu. Valet valikut tehes eemaldume oma Jumalast ja liitume kuradi vägedega.

Matteuse evangeelium räägib sellest, et saatan kiusas isegi Jumala Poega, ahvatles Jeesust loobuma oma kutsumusest, kuid Kristus võitis saatana kiusatused (Mt 4:1–11). Seda on hea teada: kuradit on võimalik võita, kurjust on võimalik võita. Jeesus võitis kurja kiusatused paastu ja palve abil, millega puhastas oma hinge Jumala tarkuse ja jõu vastuvõtmiseks – kuradi rünnakutes oli Jumal Talle kilbiks. Meie, kristlased, saame oma võitlustes kiusajaga appi kutsuda oma Issanda Kristuse – kiusatuste võitja.

Palugem: Issand, meie halastav ja armuline Jumal, Sina oled oma Poja, Jeesuse Kristuse saatnud maailma, et Tema võidaks ära saatana kiusatused ja surma võimu. Sina oled andnud Temale meelevalla taevas ja maa peal. Kasvata meie usku ja kingi meile tarkust Temast kinni hoida ja Temale järgneda, et meiegi suudaksime ära tunda ja võita kiusatused, mida saatan meie teele seab, ja võiksime alati jääda Sinu osadusse. Anna andeks, kui satume eksituse teele, ja too meid sealt tagasi.

Vaata nende peale, kes on praegusel ajal ise seda taipamata sattunud kurjuse võimu alla ja tõstnud relvad Ukraina rahva vastu, kes soovib vaid elada rahulikult nende omal maal. Kisu nad välja kuradi meelevalla alt. Kingi neile tarkust ja vaprust jätta teenistus kurjuse väes, heita käest relvad ja tulla üle Sinu poolele, headuse ja õigluse poolele. Aita meil kõigil jääda Sulle ustavaks ja jõuda pärast maise rännaku lõppemist Sinu riigi rahusse. Aamen.

13132 jagamistMeeldibKommenteeriJaga

0

Lisa kommentaar