Novembrikuu tsitaate

Novembrikuu tsitaate

Inimene sünnib, elab ja sureb. Ettevalmistus surmaks on ka päev-päevalt avanemine Jumala valgusele, mis meie sees tahab süttida. Tempel peab olema tuledesäras ja meie ise paistma kätte. Ain Kaalep on kirjutanud ühes oma luuletuses: „Suur valgus otsib sinu sisse teed. Peaasi, et sa ennast nüüd ei sule.“

Urmas Nagel | Eesti Kirik 01.11.2023

Joona Toivanen, Eesti Kirik 06.12.2023

Jesaja raamatut ning teisigi pühakirja tekste lugedes on oluline meeles pidada, et inimese katse kirjeldada Jumalat on puudulik ning et teksti stiili jaoks tähtsad esteetilised ja retoorilised võtted ei tohiks…

Annely Neame, Eesti Kirik 06.12.2023

Inimesi ei ole mõtet kutsuda kirikusse, kui pärast ristimist ja leeri on ainus võimalus koguduses kaasa lüüa kooris lauldes või hoogtööpäevadel osaledes. Kogudus peab tegevust arendama väljapoole, sinna, kus on…

Toomas Nigola, Eesti Kirik 06.12.2023

Just oma igapäevase elu väikestes valikutes heatahtlikkust ja isetust üles näidates loome üheskoos maailma helgemaks paigaks. Me ei tohi peituda selleilmse pooltarkuse taha, et keegi kusagil mujal teeb nagunii midagi…

Hedi Vilumaa, Eesti Kirik 29.11.2023

Esimeseks advendiks seatakse valmis neli küünalt enne esimest jõulupüha jäävate pühapäevade arvu järgi. Olgu isegi veel süütamata, kõnelevad need juba ajas ette vaadates – märk sõnadetagi. Ükshaaval antakse siis luba…

Naatan Haamer, Eesti Kirik 22.11.2023

Jeesuse jutustatud lugudest võime märgata, et Jumal ei kõmista taevast hävitavaid hinnanguid, vaid püüab anda kõigile võimaluse muuta oma hoiakuid – see aitaks kaasa hoolitsevas armastuses rõõmu loovatele valikutele. Meile…

Joel Siim, Eesti Kirik 22.11.2023

Igaüks võtab siit minnes kaasa oma elu. Nii hoolijad kui hoolimatud, nii armastajad kui vihkajad, nii tapjad kui tapetud. Igaühe elu saadab teda otsekui triibuline põrandariie, mille kirevuse suudab valgeks…

Kaidi Ojasoo, Eesti Kirik 22.11.2023

Meelekindlus, julgus, uudishimu, avatus, siirus, haavatavus ja lõpuks ka alandlikkus, mida Iiob oma kannatustes eksponeeris, sai tema ja Jumala vahelise uue lepingu aluseks. Olla kannatustes alandlik ei tähenda, et me…

Joel Siim, Eesti Kirik 15.11.2023

Kas Jumal ootab meilt seda, et hülgaksime kõik koduse ja tuttava ja omase ning tõmbuksime üksindusse? Kas seda tähendab valvamine? Ei, valvamine tähendab püüet elada oma elu nii puhtalt ja…

Urmas Viilma, Eesti Kirik 01.11.2023

31. oktoobril 1517. aastal tutvustas Martin Luther Wittenbergis oma peagi kuulsaks muutunud ja kogu kristliku kiriku edasist arengut mõjutanud üheksakümmet viit teesi. Kõige esimene neist teesidest sobib tänasesse hetke: „Kui…

Joel Siim, Eesti Kirik 01.11.2023

Keegi ei lähe arsti juurde üksnes diagnoosile kinnitust saama, vaid selleks, et saada terveks. Jeesuse Kristuse esimene sõnum oli: „Parandage meelt“ (Mk 1:15). Jeesus Kristus on tulnud selleks, et tema…

Mikk Leedjärv, Eesti Kirik 01.11.2023

Sallimine, mis on tänapäeva suur moeröögatus, kõneleb meile aga just sellest, mille eest Jeesus meid hoiatab. See on vastupidine sellele, millest Jeesus kõneleb, kui räägib vajadusest ligimese pattu märgates juhtida…

Annely Neame, Eesti Kirik 01.11.2023

Vaimulikud saavad kogudustes püüelda just sellise olustiku poole, kus iga inimese vaimulik kasvamine ja tema teekond koos Jeesusega on kõige tähtsamal kohal. Siis avanevad inimeste annid ligimeste teenimiseks.

Marko Tiitus, Eesti Kirik 01.11.2023

Vaimulikuna ei saa ega pea me siduma inimesi omaenda karisma, oskuste või isiku külge, vaid peame osutama teed Kristuse poole, tõelise evangeeliumina. See vabastab iseenda liiga tõsiselt võtmisest: kui Jumal…

Urmas Nagel, Eesti Kirik 01.11.2023

Meie ääretult asises ja inimvaenuliku tempoga maailmas tuleb õppida kasvõi lindudelt, kes ei koo ega ketra, ei istu sotsiaalmeedias ega kavanda uusi raketisüsteeme, kuid keda taevane Isa toidab. Enne lahkumist…

Urmas Nagel, Eesti Kirik 01.11.2023

Inimene sünnib, elab ja sureb. Ettevalmistus surmaks on ka päev-päevalt avanemine Jumala valgusele, mis meie sees tahab süttida. Tempel peab olema tuledesäras ja meie ise paistma kätte. Ain Kaalep on…

Arne Hiob, Eesti Kirik 01.11.2023

Tuleb leppida, et võime sattuda kõrvale peavoolust – ja siiski teha ennast kuuldavaks. Meie ülesandeks on puhastada enda usku ja kutsuda väljaspoolseid inimesi ära laiskusest ning kaasa usuvõitlusse, mis viib…

Arne Hiob, Eesti Kirik 01.11.2023

Ajavaimuga kaasaminek ei tohi tõrjuda Igavest Vaimu – kes küll tegutseb praegugi, kuid on oma püsivad jäljed jätnud ka mineviku suurkujudesse. Seepärast on kirik alati mõnes mõttes dissidentlus. Meil tuleb…

Sigrid Põld, Eesti Kirik 01.11.2023

Igapäevane palve on, et normaalsus taastuks – vähemalt selles osas, et keegi ei tapaks kedagi kusagil maailma nurgas lihtsalt selle pärast, et kellelgi on rohkem võimu või jõudu. 21. sajand…

Lisa kommentaar