Piiskop Tiit Salumäe suundus emerituuri

Piiskop Tiit Salumäe suundus emerituuri

Piiskop Tiit Salumäe kogudust õnnistamas (Foto: Egle Viilma)

Johannesepäeval, 27. detsembril, Haapsalu toomkirikus toimunud pidulikul palvusel ulatas piiskop Tiit Salumäe oma karjasesaua, ühe piiskopiameti tunnustest, peapiiskop Urmas Viilmale. See akt tähistas tema siirdumist emerituuri pärast pikki kirikutööl oldud aastakümneid.

Palvusel peetud sõnavõtus tänas peapiiskop Viilma Tiit Salumäed tema pikaaegse ustava teenimise eest Issanda viinamäel kõigis ametites, mida piiskop Tiit Salumäel on tulnud täita. “Kui sageli öeldakse, et amet hakkab inimest kandma, siis Tiit Saumäe on kõiki ülesandeid täitnud sellise enesekindluse ja vilumusega, nagu ta oleks sellesse konkreetsesse ametisse sündinud. Täitnud oma ülesandeid rõõmu ja armastusega, olnud kollegiaalne ja ametivennalik,” tõdes peapiiskop.

Piiskop Tiit Salumäe pöördus koguduse poole sõnadega: “Vennad ja õed, kutsusite mind teenima Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopi ametisse. Jumal on juhtinud mind nüüd mu elu- ja teenimise teel järgmisele teelõigule. Ma tänan Jumalat aja eest, mida oleme Tema teenimisel jaganud. Ma olen tundnud teie armastust ja kannatlikkust. Teie olete teeninud mind samamoodi nagu mina olen teeninud teid. Teie olete olnud minu õpetajad samamoodi nagu mina olen olnud teie õpetaja. Teie olete mulle andeks andnud nagu mina olen andestanud teile. Me oleme käsikäes kõndinud Kristuse valguses ja kasvanud kokku evangeeliumi sõnas. Püha Vaim on põiminud meie eluteed kokku ja ma ei unusta teid.

Tänumeeles piiskopina tegutsetud aastate eest annan püha Johannese sümboliga karjasesaua üle meie ülemkarjasele peapiiskop Urmas Viilmale.”

Aastakümned ustavat teenistust

1951. aasta esimesel jõulupühal Tartus kirikuõpetaja peres kuuenda lapsena sündinud hilisem piiskop alustas juba 14-aastasena õpinguid EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonnas (1965–1975). Pärast Loksa keskkooli lõpetamist 1970. aastal asus ta samas koolis õppima usuteadust. Aastatel 2003–2007 täiendas ta end samas instituudis ka religioonipedagoogika alal.

Tiit Salumäe on teeninud alguses kogudusi jutlustaja ametis oma isa kõrval Kuusalu, Leesi ja Loksa kogudustes. Õpetajaks ordineeriti ta 5. oktoobril 1975. aastal ja määrati teenima Haapsalu kogudust, mille hingekarjane on ta olnud siiani. 1982. aastal valiti Salumäe Lääne praostkonna abipraostiks ja kümme aastat hiljem praostiks.

Aastatel 1974-1988 töötas Tiit Salumäe ka EELK Konsistooriumi raamatukogu juhatajana ja hiljem konsistooriumi kirjastus- ja pressiosakonna juhatajana. 1994. aastal sai temast EELK Konsistooriumi assessor, kelle juhtida on olnud kirikus mitmed valdkonnad nagu liturgia, kirikumuusika, meedia, arhitektuur ja kunstiväärtused, infotehnoloogia ning viimasel kümnel aastal ka välissuhted.

Kirjastustegevus EELKs ja meediatöö on sidunud teda paljude kiriku jaoks oluliste valdkondadega. Ta on esindanud EELKd mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides, konverentsidel ning nõupidamistel. Tiit Salumäe seotus kirikumuusikaga ning jumalateenistuse liturgia ajaloo ja -muusikaga on olnud üheks läbivaks jooneks kogu tema vaimulikuks olemise aja ning sellesse valdkonda panustab ta oma teadmisi tänaseni.

Ta on pikki aastaid olnud EELK esindaja Eesti Kirikute Nõukogus ning olnud kirikutevahelise oikumeeniliste sidemete hoidja Eestis ja erinevate maade vahel. Tiit Salumäe on koordineerinud tele- ja raadioteenistuste ülekandeid koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga. 1991. aastast alates on ta olnud Eesti Piibliseltsi esimees ning 2023. aasta aprillist selle auesimees. Tiit Salumäe töö koostöökomisjonides riigi ning kiriku vahel on aidanud tähistada väärikalt nii riigi kui kiriku jaoks olulisi tähtpäevi.

Vabariigi president tunnustas Tiit Salumäed 2001. aastal Valgetähe III klassi teenetemärgiga. Tema teeneid on kõrgelt hinnanud ka Haapsalu linn, nimetades ta 2015. a Haapsalu linna aukodanikuks. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik andis talle samal aastal I järgu teenetemärgi. Soome evangeelne luterlik kirik tunnustas teda käesoleval aastal oma kõrgeima aumärgiga, Püha Hendriku ristiga. 27. detsembril 2023 toimunud palvusel anti piiskop Salumäele üle ka EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärk.

Tiit Salumäe on abielus Lia Salumäega. Tal on kaksikud tütred Maria ja Mirjam (1976), Lydia (1977), Lea (1978) ja poeg Tiit (1991).

Fotod: Egle Viilma


Vaata ka:

Meeldib 2

Lisa kommentaar