28. detsember on süütalastepäev

28. detsember on süütalastepäev

Rubens, Neitsi Maarja ja Jeesuslaps ümbritsetud süütalastepäeva ohvrite poolt (Foto: Jean-Pol Grandmont)

Neljas jõulupüha toob kirikutesse taas punase värvi, olles jällegi pühendatud veretunnistajatele – kuningas Heroodese käsul hukatud Petlemma lastele (Mt 2:16-18).

Sellega tuleme juba kolmekuningapäeva sündmuste juurde. Me palume Jumala armastavatesse kätesse Petlemma süütud lapsed ja kõik lapsed, keda tänagi kiusatakse ja surmatakse. Mõtleme ka Jeesuse perekonna põgenemisele Egiptusesse. Jumala Poeg sai juba algusest peale tunda, et ta ei ole kõigi inimeste jaoks teretulnud ning hoiatas ka oma jüngreid, et neidki võib oodata samasugune vastuvõtt.

Petlemma süütute laste surma kirjeldatakse Matteuse evangeeliumis (2:16–18): „Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud, raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud. Siis läks täide, mida on räägitud prohvet Jeremija kaudu: „Raamas kuuldakse häält, nutmist ja kaebamist on palju. Raahel nutab oma lapsi ega lase ennast lohutada, sest neid ei ole enam.”

Raahel, patriarh Jaakobi naine, suri Benjamini sünnitamisel. Ta maeti Raamasse, Petlemma lähedale. Prohvet Jeremija kirjutas Matteuse tsiteeritud sõnad Paabeli vangipõlve kohta, kuhu kõik noored mehed olid viidud. Heroodese korraldatud massimõrvaga said need sõnad uue ja veel julmema tähenduse.

Petlemma väikeste poiste tapmine sobib kokku Heroodese teiste julmustega. Ta oli lasknud mõrvata kaks omaenda poega ning nüüd tahtis võtta elu sellelt, kes prohvetite järgi pidi valitsema päästetud Iisraeli. Petlemma toonase elanike arvu järgi võib arvata, et mõrvatud lapsi pidi olema 30–60.

Need lapsed ei ole „märtrid“ ehk veretunnistajad selle sõna tavapärases tähenduses. Nad ei teadnud midagi Jeesusest ega saanud „anda oma elu usu pärast“. Sellepärast kuulub „esimese märtri“ au õigusega Stefanosele, kelle mälestust tähistasime kaks päeva tagasi.

Tänased piiblitekstid: Ps 124:2-3,6-8   Jr 31:15-17 (v 2Ms 1:22-2:10)   1Kr 1:26-29 (v 1Pt 4:12-16)   Mt 2:13-21


Vaata ka:

Meeldib 1

Lisa kommentaar