Palmipuudepühal pühitsetakse Prangli kirikus restaureeritud altarimaal

Palmipuudepühal pühitsetakse Prangli kirikus restaureeritud altarimaal

Prangi kiriku altarimaal peale restaureerimist 21.11.23 (Foto: Grete Nilp)

Pühapäeval, 24. märtsil toimuval palmipuudepüha jumalateenistusel Prangli kirikus pühitseb peapiiskop Urmas Viilma sealse kiriku 2023. aasta lõpus restaureeritud altarimaali.

Pärast põhjalikku restaureerimistööd jõudis möödunud aasta detsembrikuus Prangli kabelisse tagasi altarimaal, mille puhastamise käigus tuli välja nii selle teadmata autor kui ka maali loomise aasta.

Kes on Prangli kabeli altarimaali „Aita mind, Issand“ autoriks, oli senini mõistatuseks. Nüüd aga tuli SA Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimise- ja digiteerimiskeskus Kanut toimunud restaureerimistööde käigus nähtavale baltisaksa päritolu maalikunstnik Carl Sigismund Waltheri signatuur aastast 1857. 

24. märtsil kell 11 algaval palmipuudepüha jumalateenistusel teenib peapiiskopiga koos ka koguduse diakon Herki Talen, organist on Gustav-Leo Kivirand.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Prangli Laurentsiuse Kogudus on võimalik toetada annetustega kontole EE174204278608298000.


Vaata ka:

Meeldib 2