Palmipuudepüha

Palmipuudepüha

Video: õp Enn Auksmanni mõtisklus

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu. (Jh 3:14b,15)

Pühapäeval enne ülestõusmispüha meenutame seda, kuidas Jeesus ratsutas eesli seljas Jeruusalemma. Rahvas tervitas teda kui kuningat, lehvitades palmioksi ja laotades oma riideid tema teele (Jh 12:12-15).

Nii algab püha nädal, mille jooksul pöördub Aukuninga tee alanduse- ja ristiteeks. See on kirikuaasta tõsiseim nädal, mil me süveneme vaikselt Jeesuse tegevusele ja kuulutusele tema viimastel päevadel Jeruusalemmas. Sellel nädalal, eriti viimastel tõsistel päevadel on kohane, et me ei pea lärmakaid pidusid.

Me palvetame: Kõigeväeline, igavene Jumal, kuulekana Sinu tahtele sai meie Lunastaja inimeseks, alandas ennast ja painutas end risti häbi alla. Aita meil Teda kannatusteel tõsise meelega järgida ja Tema ülestõusmise võidust osa saada. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.


Vaata ka:

Meeldib 2