Selgunud on Muinsuskaitseameti 2024. aasta toetused pühakodadele ja kogudustele

Selgunud on Muinsuskaitseameti 2024. aasta toetused pühakodadele ja kogudustele

Kuna kristlikud kogudused on Eestis tegutsenud järjepidevalt aastasadu, on nende hoole all ka märkimisväärne osa muinsusväärtuslikku vara. Meie rahva ajaloo seisukohalt oluliste hoonete ja esemete säilimine on avalik huvi, mistõttu toetab riik kogudusi igal aastal mõningal määral Muinsuskaitseameti kaudu.

Sel aastal on EELK kogudustest toetuse pälvinud järgnevad ettevõtmised:

 • Ambla kirikaia ja kalmistu hauatähiste restaureerimine: 2 kiviristi ning kirikuaia kabeli katuse restaureerimine
 • Ambla pastoraadi peahoone katuse restaureerimine (valtsplekk)
 • Audru kiriku tornikiivri restaureerimine (I etapp)
 • Haljala kiriku fassaadi restaureerimine ja pinnase vertikaalplaneerimine (II etapp – lõuna- ja idakülg)
 • Helme kiriku varemete konserveerimine (VII etapp – pikihoone lõunasein)
 • Järva-Madise kiriku katuste remonttööd
 • Kaarma kiriku tornikiivri restaureerimine (II etapp)
 • Karja kiriku avatäidete restaureerimine (III etapp)
 • Karksi kiriku käärkambri vundamendi ja seinte restaureerimine ning vertikaalplaneerimine
 • Kihelkonna Mihkli kogudusele kuuluva Piibli restaureerimine
 • Kullamaa kiriku katuste restaureerimine (I etapp – pikihoone)
 • Käina kiriku varemete lõunakülje juurdeehituse restaureerimistööd (sh portaal ja aknaavad)
 • Kärla kiriku kahe akna restaureerimine
 • Käru kogudusele kuuluvate kroonlühtrite restaureerimine
 • Käsmu kalmistul hauamonumendi “Põlvitav naine” piiride restaureerimine
 • Laatre kiriku kuue akna restaureerimine
 • Lohusuu kiriku pikihoone põhjakülje katuse restaureerimine
 • Lüganuse kiriku pikihoone katuse ja kellatorni tornikiivri restaureerimine ning kiriku ümber sillutisriba rajamine
 • Mustjala kiriku kooriruumi nelja akna restaureerimine
 • Märjamaa kiriku katuse restaureerimine (II etapp)
 • Noarootsi kiriku katuste remont ja tõrvamine
 • Paistu kiriku torni ja pikihoone läänefassaadi (sh külgmised fiaalid) restaureerimine (II etapp) ja drenaažitööd
 • Pärnu Eliisabeti kiriku läänefassaadi (Nikolai tn poolne) restaureerimine
 • Pärnu-Jaagupi kiriku katuste restaureerimine (I etapp – pikihoone)
 • Rannu kiriku katuste restaureerimine (III etapp – pikihoone)
 • Rannu kogudusele kuuluva kroonlühtri restaureerimine
 • Reigi kiriku tornikiivri restaureerimine
 • Risti kogudusele kuuluva Vabadussõja mälestussamba konserveerimine
 • Ruhnu uue kiriku torni restaureerimine (II etapp)
 • Ruhnu vana puukiriku välislaudise ja veelaudade restaureerimine
 • Rõngu kiriku katuste restaureerimine (II etapp) ja kooriruumi vitraažide restaureerimine (III etapp)
 • Rõuge kiriku katuste värvimine ja sadeveesüsteemi rajamine, sokli restaureerimine, panduse rajamine ja pinnase vertikaalplaneerimine, avatäidete restaureerimine (sh aknaplekid)
 • Räpina kiriku torni ja kahe akna restaureerimine
 • Saarde kiriku lõunapoolse ukse restaureerimine ning põranda restaureerimise põhiprojekti koostamine
 • Suure-Jaani kiriku tornikiivri restaureerimine (I etapp)
 • Tallinna Toomkiriku kooriruumi ja koorilõpmiku katuste restaureerimine
 • Tartu Jaani kiriku terrakotaskulptuuride konserveerimine (jätkutöö)
 • Valjala kiriku vitraažakna restaureerimine
 • Vastseliina kiriku katuste, torni, põhjakülje müüri ja portaali restaureerimistööd

Riiklikud toetused eeldavad üldiselt ka omaosaluse ja/või kaasrahastajate olemasolu. Väikeste koguduste jaoks on see sageli väga keeruline, mistõttu on väga teretulnud kõigi abi, kes leiavad võimaluse oma kodukandi kiriku kordategemist toetada.

Koguduste kontaktandmed, sh arveldusarvete numbrid on leitavad EELK.ee kodulehel. Kirikute kordategemist saab toetada ka Kirikufondi kaudu.


Vaata ka:

Meeldib 2