Posted in Hingepide Kõneaine

Kaplan Tõnis Kark: kuidas saab jõulumüsteeriumist X-mas

Inimkond on üha lisanduvat infot haarata püüdes üritanud luua ülipeent tööjaotust, kuid üksikisikud on seeläbi kaotanud terviku haaramise võime. Ristiusu sõnumi mõistmisel on aga tervikpilt vajalik ja selle kokkupanemine on igaühe isiklik vastutus, tõdeb Kaitseväe kaplan, õpetaja Tõnis Kark.