Posted in Sündmus Uudis

Misjonikeskus kutsub kristliku elustiili koolitusele

Koolituse eesmärk on avada seda, mida tähendab igapäevaselt Jeesuse järgmine tänapäeva maailmas ning kuidas sellest võiks saada elustiil ja argielu normaalne osa.

Posted in oikumeenia Silmaring Uudis

Tänases “Kirikuelu” saates tutvustatakse vaimulikke praktikaid luterlikus kirikus

Kuidas sobituvad omavahel vaimulik askees, meditatsioon ja luteri kirik? Vastuse leiab Tuhala Kaarli kogudusest, kus peetakse vaikuseminuteid, vaikuserännakuid, retriiti, lauldakse nii regi- kui Taize laule.

Posted in Uudis

Peapiiskop saatis kogudustele uuendatud juhised kirikuelu korraldamiseks

Kirikuelu on keerulistest oludest hoolimata kohandatud juba enam kui aasta kestel nõnda, et igapäevane koguduse- ja kirikutöö on saanud jätkuda. Kirjas on ära toodud uuendused konsistooriumi juhistes, mille järgi tuleb kogudustel tööd korraldada alates 26. aprillist ja 3. maist.

Posted in Kirikukalender

Täna on evangelist Markuse päev

Johannes, liignimega Markus, on teise evangeeliumi kirjutaja. Tema ema Maarja maja Jeruusalemmas külastasid Jeesuse esimesed jüngrid. Legendi järgi toimus sama maja ülemises saalis ka püha õhtusöömaeg. Markus suri märtrina, ta hukati 67. aastal.

Posted in Kirikukalender

Ülestõusmisaja 4. pühapäev

Jeesus ütleb: “Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?” (Jh 14:1-2)

Posted in Pühapäevaks

Pühapäeva palvesõna

Ülestõusmisaja 4. pühapäev Jubilate. Tänase päeva teema on Jumala rahva koduigatsus. Palvesõna ütleb Tallinna Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus.

Posted in Meie inimesed Uudis

Tublide inimeste tunnustamise ettepanekud on oodatud nelipühiks

Kirikuvalitsus ootab taotlusi kiriku tublide kaastööliste autasustamiseks nelipühadeks, 23. maiks. EELK autasu antakse luterliku kiriku vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest kiriku ja koguduse töös või isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud kirikule teeneid.

Posted in Uudis

2021. aasta vaimulike konverents toimub veebis

Tänavune vaimulike traditsiooniline kokkusaamine on edasi lükkunud ja toimub koroonapiirangute jätkumise tõttu 25. mail kell 10–15 internetis Zoomi keskkonnas.

Posted in Kõneaine

Mõttekoda: kes peab kristlasele tagama kristliku matuse?

Meie avaliku elu tegelaste puhul on tavapärane pigem see, et matus toimub kiriklikult mõnes suuremas pühakojas. Kes ja kuidas peaks aga hoolitsema selle eest, et tavaline koguduseliige, kristlane, saaks kristlikult maetud?

Posted in oikumeenia Uudis

Aita muuta palverännutee interaktiivseks!

2012. aastal algatasid Pirita kloostri sõbrad mõtte rajada Maarjamaa ühest otsast teise palverännutee. Nüüd kavandavad idee autorid rännutee muutmist interaktiivseks. Hooandja kaudu saame kõik selle algatuse teokssaamisele kaasa aidata!