Eesti Kirik 27.10.2021

Eesti Kirik 27.10.2021

Eesti Kirik 26.10.2021

„Teeside avaldamisele järgnenud vaidlustes kujunes välja reformatsiooniline teoloogia, mis rõhutab, et lunastus leiab aset vaid usu ja armu läbi, ühegi välise märgi ja teene kaudu ei saa otsustada, keda mõistetakse õigeks ja keda mitte, siin ei ole tähtsust rituaalidel, esemetel ega ametikohtadel,“ kirjutab usupuhastuspüha eel TÜ mõtteloo kaasprofessor ja kirikuloolane Meelis Friedenthal. Kirjutist täiendab videouudis, mille avaldame Eesti Kiriku kodulehel ja Facebookis.

Mustamäe kiriku abiõpetaja, teoloogiadoktor Jaan Lahe on sõnastanud kümme teoloogilist teesi usupuhastuspühaks.

TÜ kultuuriteaduste instituudi maailmakirjanduse teadur Tiina-Erika Friedenthal avab KLPR laulu nr 186 „Mis häda võib meil sündida“ tausta ja sisu. Tegu on 16. sajandil Riias keset kõige ägedamat usupuhastustegevust sündinud lauluga.

Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp kaitses Tartu ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö kristlike koolide väärtuskasvatusest ja kristlike koolide rollist meie ühiskonnas.

Kirikumuusikud kogunevad eeloleval reedel ja laupäeval Keilasse ja Laulasmaale konverentsi pidama.

„Soome-ugri maailmas ei ole praegu lihtsad ajad. Olgem siis meie idapoolsetele hõimurahvastele toeks ja abiks, hoidkem neid eestpalves, et neil oleks jätkuvalt nimi ja nad elaksid ning peaksid kinni, mis neil on,“ kirjutab keeleteadlane Mart Rannut hõimurahvaste identiteedist ja tulevikust.

Laste- ja Noorsootöö Ühendus on omistanud Eenok Haamerile LNÜ aasta üllataja 2020 tiitli ja aasta tegu tunnustuse Kaarli kooli ja lasteaia õpetlike videote ees.

Hingehoiuveerus küsib hingehoidja Kaili Särg, mida teha valuga hinges?

„Ma joonistasin raamatusse inimese teekonda sinna, kus siinpoolsus lõpeb; siitilmast lahkumise hetke; piiri siinpoolse ja sealpoolse vahel. Minu jaoks on olemas sealpoolne ruum ja läbipääs kahe ilma vahel,“ ütleb intervjuus kunstnik Reti Saks, kes on illustreerinud Jaan Tammsalu uue raamatu „Surm on edasitee. Pajatused paratamatusest“.

Biliofiil Vallo Kepp meenutab oma kirjutises Jaan Kaplinskit ja tema viimast kirja.

Mälu leheküljel jätkame vileorelite artiklite sarja. Organist Miina-Liisa Kuusemaa küsib, kelle kohustus ja vastutus on Eesti orelite korrashoid ja kuidas me seda ülesannet peaksime täitma.

Pühapäeval on usupuhastuspüha. Päeva teema avab Anti Toplaan, pildipalve on teinud õpetaja Tiiu Hermat.

„Kõik igatsevad, et keegi lõimiks kokku nende purunenud hinge, seejärel perekonna ja kogukonna, kiriku ja riigi, iga kontinendi ja maailma ning lõpuks kogu nähtamatu ja nähtava universumi. See, mida igatseme täna, oli ka reformatsiooni algatajate igatsus pisut enam kui pool aastatuhandet tagasi,“ kirjutab usupuhastuspüha lehejutluses peapiiskop Urmas Viilma.

Lisa kommentaar