Piibliviktoriin

Piibliviktoriin

  1. Pärast veeuputus sõlmis Jumal Noaga ja tema kaudu kogu Noast lähtunudinimkonnaga ning muude elusolenditega uue lepingu. Lepingu märgiks oli vikerkaar. Mis oli lepingu sisu?

2. Vanas Testamendis räägitakse nasiiriseadusest (4 MS 6:1-21). Nasiir andis Jumalale tõotuse mingiks ajaks täielikult Temale pühenduda. Nasiir ei tohtinud süüa ja juua midagi, mis purines viinapuust (vein, marjad, rosinad) ega kogu oma nasiiripõlve jooksul juukseid lõigata. Nasiire oli ilmselt väga palju, kuid Pühakirjas räägitakse nimeliselt ainult ühest nasiirist, kelle tohutu füüsilise jõu allikaks olidki tema lõikamata juuksed. Kes oli see vägimees-nasiir?

3. Mis on Aaroni õnnistussõnad?

4. Mis vanuses alustas Jeesus oma avalikku teenimistööd?

5. Jeesus tegi oma avaliku teenistuse jooksul loendamatul arvul imetegusid. Üks neist oli vee peal kõndimine. Millisel veekogul see toimus?

Vastused on leitavad jaanuarikuu Johannese Sõnumitest (Haapsalu Püha Johannese koguduse kuukiri)

Loe lisa:

Piibliviktoriin 18.10.2020

Piibliviktoriin 05.09.2020