Piibliviktoriin

Piibliviktoriin

1. Jumal andis pärast inimese loomist talle toiduks kõik seemet kandvad taimed kogu maal ja kõik puuviljad, milles on nende seeme. Millal andis Jumal inimesele loa liha süüa?

2. Ühes Vana Testamendi raamatus ei mainita mitte kordagi Jumalat. See oli üks põhjusi, miks juudi teoloogid 1. sajandil pKr Vana Testamendi kaanonit koostades olid lahkarvamusel, kas seda raamatut võtta kaanonisse või mitte. Mis raamat see on?

3. Joona raamatust võime lugeda, et suur kala neelas Jumala käsul prohvet Joona alla ning oksendas pärast jälle kuivale maale. Kui kaua oli Joona kala kõhus?

4. Apostlite tegude raamatust loeme, et nelipühapäeval valas Jumal välja Püha Vaimu kõigi peale, kes uskusid Jeesusesse. See sündis suurte tunnustähtede ja imetegude saatel. Üks Jeesuse kõige lähematest jüngritest pidas kokkutulnud rahvahulgale esimese misjonijutluse, mille tulemusena pöördus Jeesuse poole ja ristiti ligi 3000 inimest. Kes oli see jünger?

5. Apostel Paulus annab oma kirjades kogudustele rohkesti juhiseid palvetamiseks. Ühes kirjas õpetab ta, kui sagedasti tuleks palvetada. See Pauluse õpetus on aidanud väga paljudel kristlastel sügavamalt mõista palve olemust ja süvendada oma palveelu. Kui sageli käsib Jumal Pauluse suu ja sule läbi meil palvetada?

Vastused on leitavad maikuu Johannese Sõnumitest (Haapsalu Püha Johannese koguduse kuukiri)

Loe lisa:

Piibliviktoriin 08.01.2021

Piibliviktoriin 18.10.2020

Piibliviktoriin 05.09.2020

One thought on “Piibliviktoriin

  1. Vastus esimesele küsimusele, et pärast veeuputust, on vale.

    Jumal tegi pärast Eedenist väljaajamist Aadamale ja Eevale nahast riided.

Lisa kommentaar