Pöördumine peapiiskopi ja piiskoppide poole saadeti koos allkirjadega kirikuvalitsusse

Pöördumine peapiiskopi ja piiskoppide poole saadeti koos allkirjadega kirikuvalitsusse

Kirikuvalitsusele saadeti peapiiskopile ja piiskoppidele adresseeritud pöördumine, millele kirjutas 07. oktoobriks 2021 alla 191 inimest, sh 55 vaimulikku. Pöördumise tekst ilmus 29.09. ajalehes “Eesti Kirik” ja kõnealune teema põhjalikumat käsitlemist 04.10. Pereraadio saates “Kõnetused”.

EELK peapiiskop Urmas Viilma ja piiskopid Joel Luhamets ning Tiit Salumäe (Foto: Erik Peinar)

Pöördumine Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi ja piiskoppide poole

Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Mt 7:15

Augsburgi usutunnistus õpetab, et piiskopiamet seisneb «jumaliku õiguse kohaselt evangeeliumi kuulutamises, pattude andeksandmises, õpetuse üle otsustamises, evangeeliumiga vastuolus oleva õpetuse hukkamõistmises ja jumalakartmatute inimeste, kelle jumalatu loomus on ilmne, kristlikust osadusest väljaheitmises …»

Seetõttu on kiriku – nii vaimulikkonna kui kogu kirikurahva – ootused piiskoppide suhtes kõrged. Piiskopid peaksid seisma Jumala Sõnale toetuva kiriku õpetuse ja praktika kaitsel. Seda on nad ka oma ametivandes tõotanud.

Ometi lisatakse Augsburgi usutunnistuses: «Kui nad aga õpetavad, otsustavad või kehtestavad midagi evangeeliumiga vastuolus olevat, on meil Jumala käsk neile mitte kuuletuda, Mt 7[:15]: «Hoiduge valeprohvetite eest.» … meie omad õpetavad selles küsimuses, et piiskoppidel ei ole voli määrata või kehtestada midagi, mis on vastuolus evangeeliumiga.»

Pidades silmas paljude Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku sõsarkirikute taganemist piibelliku õpetuse aluselt mõningates usu ja moraaliga seotud küsimustes ning seda, et see puudutab ka mitmeid meie kiriku ametikandjaid, kutsume üles EELK peapiiskoppi ja teisi piiskoppe kindlalt järgima ja kaitsma kiriku korduvalt väljendatud õpetust, et homoseksuaalse kalduvuse praktiseerimine kujutab endast pattu ning kirikul ei ole meelevalda seda õigeks kuulutada ega nimetatud pattu õigustavaid väärõpetuse kuulutajaid, nende hulgas ka neid, kes ise taolises patus elavad, õpetajaametis sallida.

Viimaks ütleb Augsburgi usutunnistus piiskoppide meelevalla kohta: «Aga kui nad sellega ei soostu ja seda palvet kuulda ei võta, siis mõelgu nad sellele, kuidas nad Jumala ees sellepärast vastust peavad andma, et nad oma karmusega lõhe ja skisma on põhjustanud, mida nad tegelikult oleksid pidanud ju aitama ära hoida.»

Esitatud 11. oktoobril 2021

Lisaks:

Avalikku pöördumist piiskoppide poole arutatakse kirikuvalitsuse istungil, e-Kirik 03.10.2021

Saates “Kõnetused”: sügiskuu on toonud kirikule värvikaid sündmusi, 07.10.2021

Meeldib 2

Lisa kommentaar