EELK konsistoorium peatab alates 1. jaanuarist vaimulike tegutsemise perekonnaseisuametnikena

EELK konsistoorium peatab alates 1. jaanuarist vaimulike tegutsemise perekonnaseisuametnikena

Foto: Arek Socha/Pixabay

Eelmise nädala teisipäeval kuulutas Vabariigi Presidendi Alar Karis välja „Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse“, mille kohaselt hakkab 1. jaanuarist 2024 Eesti Vabariigis riiklikult kehtima sooneutraalne abielu.

Sellega seoses tegi EELK Konsistoorium 27. juunil 2023 järgmise otsuse:

1. Seoses  perekonnaseaduse  väljakuulutamisega  Eesti  Vabariigi  Presidendi poolt panna vaimulike edasise tegutsemise küsimus perekonnaseisuametnikena  EELK  piiskopliku nõukogu päevakorda.
2. Vaimulikel peatada kuni  piiskopliku  nõukogu  vastava  otsuseni  abiellumisavalduste vastuvõtmine perekonnaseisu ametnikena abielude sõlmimiseks, mis toimuvad alates 1. jaanuarist 2024.
3.  Paluda  EKNi  järgmise  töökoosoleku  päevakorda  võtta  küsimus  EKNi  liikmeskirikute vaimulike edasisest toimimisest perekonnaseisu ametnikena.
 
EELK Konsistooriumi otsus puudutab riikliku abielu sõlmimise õigust omavaid EELK vaimulikke, kelle nimekiri on leitav SIIT.

EELK piiskopliku nõukogu istung, kus nimetatud küsimus arutlemisele tuleb, toimub eeldatavasti käesoleva aasta oktoobris. Kui piiskoplik nõukogu ei otsusta teisiti, saavad EELK vaimulikud 1. jaanuarist 2024 jätkata riiklikult registreeritud abielude laulatamist vastavalt EELK kirikuseadustikus kehtestatud nõuetele selle erisusega, et alates 1. jaanuari 2024 ei tohi EELK vaimulikud ise enam abielusid riiklikult registreerida.

Meeldib 4

Lisa kommentaar