Posted in Silmaring

Koguduse lugu: Tartu Maarja

Õp Kristjan Luhamets tutvustab Pereraadio saates “Koguduse lugu” seekord Tartu Maarja kogudust

Posted in Uudis

Kirikufond toetab Tartu Maarja kiriku taastamist

Eesti jaoks märgilise tähendusega Tartu Maarja kiriku torni taastamiseks läheb tarvis 200 000 kivi, mis maksavad ligikaudu miljon eurot. Vajaminevast summast on koos üle poole, 570 000 eurot. Seni puuduolev raha loodetakse kokku koguda EELK Toetusfondi ehk kirikufondi kaasabil.