7. pühapäev pärast nelipüha

7. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus ütles: “Ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki!” (Mt 5:20)

Tänased lugemised: Ps 28:1-2,6-8   3Ms 19:1-4,11-18   Rm 12:16-21   Mt 5:20-30

Me palvetame: Kõigeväeline Jumal, Sina ilmutad meile Jeesuses Kristuses igavest ja tõelist armastust ja tahad ka meie südameis süüdata armastuse tule. Aita meid oma Püha Vaimuga, nii et võidame endas viha ning kasvame armastuses üksteise vastu. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Lisa kommentaar