Milline on eestlase maailmapilt? Teeme lühikokkuvõtte uuringu tulemustest

Milline on eestlase maailmapilt? Teeme lühikokkuvõtte uuringu tulemustest

Täna, 11. novembril algusega kell 10.00 Tartu Ülikoolis toimuval konverentsil “Eesti elanike maailmapilt „Elust, usust ja usuelust 2020“ uuringu valguses”. Konverentsil astuvad ettekannetega üles nii  religiooni- kui ka sotsiaalteadlased. Lisaks elanike maailmapildi üldisemale analüüsile, on kitsamas fookuses misjon, haridus ning ka meedia. Ettekannete refleksioonina leiavad aset vastavasisulised töötoad.

Uuring “Elust, usust ja usuelust” viidi 2020. aasta lõpus Eesti Kirikute Nõukogu tellimusel läbi kuuendat korda. Seekordse küsitluse tegi Eesti Uuringukeskus OÜ. Viieaastase intervalliga läbiviidava uuringu eesmärk on anda ülevaade eestimaalaste usulistest vaadetest ning seonduvatest hoiakutest.

Täna, 11. novembril algusega kell 10.00 Tartu Ülikoolis toimuval konverentsil “Eesti elanike maailmapilt „Elust, usust ja usuelust 2020“ uuringu valguses”.

Konverentsil astuvad ettekannetega üles nii  religiooni- kui ka sotsiaalteadlased. Lisaks elanike maailmapildi üldisemale analüüsile, on kitsamas fookuses misjon, haridus ning ka meedia. Ettekannete refleksioonina leiavad aset vastavasisulised töötoad.

Uuring “Elust, usust ja usuelust” viidi 2020. aasta lõpus Eesti Kirikute Nõukogu tellimusel läbi kuuendat korda. Seekordse küsitluse tegi Eesti Uuringukeskus OÜ. Viieaastase intervalliga läbiviidava uuringu eesmärk on anda ülevaade eestimaalaste usulistest vaadetest ning seonduvatest hoiakutest. 2021. aasta aprillis avaldatud uuringuandmetest avaldasime ülevaateid ka portaalis e-Kirik. Esitame siinkohal tulemustest lühikese kokkuvõtte loeteluna. Klikkides teemal saab andmetega tutvuda juba lähemalt.

Uuringu tulemused näitasid, et…  

… kristlus kõnetab enamikku eesti elanikest

… Jumala all mõistetakse eelkõige ebaisikulist kõrgemat väge

… kogudusse või usuliikumisse kuulub 22% inimestest

… jumalateenistustel osaleb kolmandik Eesti inimestest

… koroonakriisis on huvi vaimsete teemade vastu kasvanud just noortel

… kiriku rolli tajumist takistab kultuuri- ja religioonialaste teadmiste vähesus

… abielulahutus on inimeste arvates lubatav, kuid mitte truudusetus

… usundiõpetust pooldab kohustusliku kooliainena suurem osa küsitletutest

… inimesed usuvad pigem, et elu ei ole juhuste jada ja inglid valvavad meid

… eestimaalastest uskujaid ja mitteuskujaid on kolme tüüpi

Lisaks:

Lisa kommentaar