Posted in Kõneaine

“Taevas tuleb appi!” tutvustab Kirikukogu otsuseid

Veebisaates “Taevas tuleb appi!” kõneleme seekord EELK XXX Kirikukogu 7. juunil toimunud istungjärgul otsustatust. Õp Toomas Nigola vestluskaaslased on peapiiskop Urmas Viilma ja praost assessor Marko Tiitus.

Posted in Kõneaine Meie inimesed

“Taevas tuleb appi!” usutles kirikulehe värsket peatoimetajat

Veebisaates “Taevas tuleb appi!” teeme seekord tutvust hiljuti ajalehe Eesti Kirik peatoimetajaks kinnitatud Liina Raudvassariga.

Posted in Kõneaine

“Taevas tuleb appi!”: Usuteaduse Instituut 75

14. mail toimunud veebikonverentsil “EELK UI 75: missioon eile, täna, homme” vaatas Eesti vanim erakõrgkool EELK Usuteaduse Instituut tagasi 75 aasta tööle, vaagis tänast olukorda ning arutles eesmärkide ja tegevuste üle tulevaseks ajaks. Neil teemadel on õp Toomas Nigola veebisaatesse “Taevas tuleb appi!” kõnelema palunud UI usuteaduskonna dekaani õp Randar Tasmuthi.

Posted in Kõneaine

“Taevas tuleb appi!” kajastas kirikukogu otsuseid

Veebisaate “Taevas tuleb appi!” seekordseks teemaks on hiljutine kirikukogu istungjärk ja seal vastuvõetud otsused.

Posted in Kõneaine

“Taevas tuleb appi!” Piiblist, selle tõlkimisest ja piiblipühast

Saabuva piiblipüha puhul kõnelesid veebisaate “Taevas tuleb appi!” seekordses osas Tiit Salumäe, Mart Rannut ja Jaan Bärenson Piibli eestindamise ja levitamise, aga mõistagi ka piiblipüha pidamisega seotud teemadel.

Posted in Kõneaine

“Taevas tuleb appi!” e-kanalitest

Veebisaates “Taevas tuleb appi!” kõneldi seekord e-vahenditest kogudusetöö tegemiseks praeguste eriliste olude keskel. Õp Toomas Nigola vestluspartnereiks on Tallinna Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ning Põlva koguduses laste- ja noortetööd tegevad misjonärid Salome ja Olli Olenius.

Posted in Kõneaine Silmaring

“Taevas tuleb appi!” saates kõneldi kirikukogu tööst

Veebisaates “Taevas tuleb appi!” kõneleme seekord EELK kirikukogust, selle olemusest ja hiljutisest istungjärgust.

Posted in Uudis

Tuuliki Jürjo: kirikumuusikutele tuli tänavu küll taevas appi

Kirikumuusikast ja kirikumuusikutest rääkis tänases veebisaates “Taevas tuleb appi!” Tuuliki Jürjo. Saate vaatajad võivad veenduda, et meie kirikumuusika on heades kätes.

Posted in Silmaring

“Taevas tuleb appi!”: vaikimisest ja vaimulikest harjutustest

Veebisaates “Taevas tuleb appi! Vaatlusi maailmale ristiinimese seisukohalt” kõneleme seekord õp Urmas Nageli ja õp Tauno Kiburiga vaikimisest ja vaimulikest harjutustest.

Posted in Kõneaine

“Taevas tuleb appi!” tähtpäevadest kirikuelus

Saatesarja “Taevas tuleb appi! Vaatlusi maailmale ristiinimese seisukohalt” seekordses osas kõneldakse sellest, milliseid ajalooga seotud tähtpäevi on kogudustel põhjust pühitseda ning kust seda kõike võetakse.